Voetbal Academie N.E.C./FC Oss. Dat is de naam van de nieuwe gezamenlijke jeugdopleiding van N.E.C. en FC Oss. Per 1 juli 2009 hebben beide Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s), die al langer nauw samenwerken, ook de handen ineen geslagen op het gebied van de jeugdopleiding. De KNVB heeft bepaald dat het oprichten van zogeheten ‘regionale jeugdopleidingen’ (RJO’s) de kwaliteit van de jeugdopleidingen – en daarmee van het Nederlandse voetbal in totaal – bevordert. Teun Jacobs, binnen N.E.C. de verantwoordelijke man voor de jeugdopleiding en nu directeur van de nieuwe zelfstandige organisatie, geeft tekst en uitleg aan de hand van tien steekwoorden.

Achterliggende gedachte
'Dat is eenvoudig: Nederland telt veel BVO’s, waaronder ook veel kleine, en dus is de jeugdopleiding te versnipperd. Daarmee komt de kwaliteit in het geding. Het idee is dat wanneer BVO’s samengaan, er meer mogelijkheden zijn. Vooral ook financieel. En dat bevordert uiteindelijk de doorstroom van talent naar het betaald voetbal.'

Eisen vanuit de KNVB
'De KNVB heeft duidelijke eisen op papier gezet waaraan een volwaardige RJO aan moet voldoen. Denk aan de begroting, de organisatievorm – een vereniging, BV of NV –, de kostenverdeling tussen de partners, afspraken over spelers, kwaliteitszorg, communicatie en de samenwerking met amateurverenigingen in de regio.'

Partnerkeuze
'Bij de keuze voor een samenwerkingspartner speelden meerdere factoren een rol. Natuurlijk de bestaande band met andere clubs. Daarnaast de regionale ligging, en het achterland. En meer ongrijpbare zaken als clubcultuur. Dat de keuze op FC Oss viel is niet zo verrassend. We hebben ook nog met FC Den Bosch gepraat, maar daar kwamen we niet uit.'

Missie
'Belangrijkste is dat we spelers willen opleiden voor de eerste selecties van N.E.C. en FC Oss. Daarnaast is het ons doel om alle jeugdteams op het hoogste niveau te laten spelen. Naast deze sportieve doelen hebben we ook andere aandachtspunten. Zo willen we niet alleen de nadruk leggen op voetbaltechnische aspecten, maar ook op medische en mentale aspecten, op de studie en – heel belangrijk – de scouting.'

Visie
'We hebben bij N.E.C. een duidelijke visie en die hanteren we ook op de Voetbal Academie. We hechten veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat, aan normen en waarden dus. Daar kom ik later op terug. Het belang van het kind, en diens ontwikkeling, staat bij ons altijd voorop. Dat betekent ook dat we de spelers stimuleren om hun studie naast het voetbal af te ronden. De Voetbal Academie is een dagopleiding. Niet iedereen haalt het betaald voetbal, dan is een diploma belangrijk. Ook voor hen die het wel halen, is een opleiding essentieel. Het maakt ze als mens steviger, weerbaarder, volwassener. Dat kan nooit kwaad als topsporter.'

Organisatiestructuur
'We hebben gekozen voor een zelfstandige BV. Dus los van de BVO’s N.E.C. en FC Oss. We leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Die raad bestaat uit drie man: een vertegenwoordiger van N.E.C.(Carlos Aalbers), een van FC Oss (Bert Zwanenburg) en een onafhankelijke commissaris (Eric Oomen). Beide BVO’s brengen geld in het laatje van de Voetbal Academie.'

Klik op het logo hierboven en bezoek de website van de Voetbal Academie

 


Google+