Het auteursrecht op al het materiaal binnen het domein www.nec-nijmegen.nl berust bij N.E.C. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van N.E.C. informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar www.nec-nijmegen.nl mag wel.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u N.E.C. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van N.E.C. en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. N.E.C. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Disclaimer

www.nec-nijmegen.nl en www.necnijmegen.nl zijn producten van N.E.C, haar partners en content providers. De informatie op www.nec-nijmegen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.nec-nijmegen.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.E.C. is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan N.E.C. voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van N.E.C.

N.E.C. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

N.E.C. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, www.nec-nijmegen.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

De door N.E.C. verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door N.E.C. gepubliceerde Privacy Verklaring gehandeld.

N.E.C. is een geregistreerd handelsmerk van N.E.C. B.V.

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 6 april 2017.

De Jupiler League / N.E.C. vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die je aan de Jupiler League / N.E.C. verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan de Jupiler League / N.E.C., bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
 • Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
 • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van de Jupiler League / N.E.C., de partners van de Jupiler League / N.E.C. of andere partijen waarmee de Jupiler League / N.E.C. samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses.
 • Analytische doeleinden

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. De Jupiler League / N.E.C. treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die de Jupiler League / N.E.C. verwerkt. De Jupiler League / N.E.C. zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij de Jupiler League / N.E.C. zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:

Goffertstadion
Stadionplein 1
6532 AJ Nijmegen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Vragen/contact

Voor vragen over dit privacy statement of indien u opmerkingen of suggesties heeft kunt u contact opnemen met N.E.C. of een brief sturen aan:

N.E.C. B.V.
Postbus 6562
6503 GB Nijmegen

Ook kunt u via bovenstaande contactgegevens contact opnemen voor inzage van uw persoonsgegevens en eventuele correctie hiervan.

Sponsor afbeelding
 • Logo van GX Software
 • Logo van EnergieFlex
 • Logo van LEGEA
 • Logo van Hofmans at Home
 • Logo van Personato
 • Logo van Rabobank
 • Logo van Mise en Place
 • Logo van Voetbalshop
 • Logo van Toyota
 • Logo van Konings & Meeuwissen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Goffertgeluiden Inschrijven