Het auteursrecht op al het materiaal binnen het domein www.nec-nijmegen.nl berust bij N.E.C. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van N.E.C. informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar www.nec-nijmegen.nl mag wel.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u N.E.C. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van N.E.C. en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. N.E.C. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Disclaimer

www.nec-nijmegen.nl en www.necnijmegen.nl zijn producten van N.E.C, haar partners en content providers. De informatie op www.nec-nijmegen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.nec-nijmegen.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.E.C. is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan N.E.C. voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van N.E.C.

N.E.C. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

N.E.C. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, www.nec-nijmegen.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

De door N.E.C. verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door N.E.C. gepubliceerde Privacy Verklaring gehandeld.

N.E.C. is een geregistreerd handelsmerk van N.E.C. B.V.

Privacy verklaring

Privacy statement N.E.C.

N.E.C. biedt verschillende persoonlijke diensten aan via de website www.nec-nijmegen.nl (hierna: “de Website”). N.E.C. hecht hierbij grote waarde aan de privacy van haar fans. N.E.C. verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder vindt u een nadere uitleg van ons privacybeleid, het gebruik van cookies op de Website en op welke wijze u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Doeleinden gegevensverwerking

N.E.C. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

 • Voor het toezenden en aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van N.E.C. of door haar zorgvuldig uitgekozen partners die zijn afgestemd op uw wensen. Het kan hierbij gaan op algemene informatie zoals speelschema’s en kaartverkoop informatie, maar ook om nieuwsbrieven die commercieel zijn van aard. Uiteraard houden we hierbij rekening met het feit of u nieuwsbrieven wel of niet wenst te ontvangen. De gegevens die N.E.C. verwerkt voor deze doeleinden zijn onder andere; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Het kunnen aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer. De gegevens die N.E.C. verwerkt voor deze doeleinden kunnen verschillen per soort overeenkomst, maar kunnen in ieder geval de volgende gegevens omvatten; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mail adres.
 • Daarnaast kan N.E.C. bij het aangaan voor een overeenkomst voor een (seizoens)clubkaart verzoeken om een recente kleurenpasfoto. Voor welke specifieke doeleinden deze kleurenpasfoto verwerkt wordt kan u vinden in artikel 15 van de standaardvoorwaarden van de KNVB, te vinden op www.knvb.nl. Het gaat dan specifiek om opsporingsdoeleinden.

Verstrekking gegevens aan derden

In principe zal N.E.C. uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit is ter uitvoering van de hierboven gestelde doeleinden of dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht.

Andere websites

De website van N.E.C. kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door, N.E.C.. Dit privacystatement is niet van toepassing op zulke sites en N.E.C. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites danwel hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies zodat N.E.C. gegevens kan verzamelen over de bezoekers van de Website en om de Website beter en sneller te laten functioneren. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Dit bestand wordt daarna gebruikt door de Website om uw computer te herkennen bij bezoek aan de Website. N.E.C. gebruikt “cookies” om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. U kunt “cookies” verwijderen en het gebruik van “cookies” uitschakelen via uw browser. Als u ervoor kiest “cookies” te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Wijzigingen in het privacybeleid

N.E.C. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of onze producten en diensten na wijzigingen aan dit privacy statement, gaat u akkoord met deze wijzigingen. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Beveiliging

N.E.C. begrijpt het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar fans worden toevertrouwd. N.E.C. treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel mogelijk te voorkomen.

Vragen/contact

Voor vragen over dit privacy statement of indien u opmerkingen of suggesties heeft kunt u contact opnemen met N.E.C. of een brief sturen aan:

N.E.C. B.V.
Postbus 6562
6503 GB Nijmegen

Ook kunt u via bovenstaande contactgegevens contact opnemen voor inzage van uw persoonsgegevens en eventuele correctie hiervan.

Sponsor afbeelding
 • Logo van GX Software
 • Logo van EnergieFlex
 • Logo van LEGEA
 • Logo van Hofmans at Home
 • Logo van Personato
 • Logo van Rabobank
 • Logo van Mise en Place
 • Logo van Voetbalshop
 • Logo van Toyota
 • Logo van Konings & Meeuwissen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Goffertgeluiden Inschrijven