Spelregels uitwedstrijden

Voor elke uitwedstrijd geldt een aantal spelregels. Hieronder vind je alle noodzakelijke informatie met betrekking tot onder andere de verkoop, het reizen en het busreglement.

Uitkaart

Wil je N.E.C. Nijmegen ook steunen tijdens uitwedstrijden? Vraag dan kosteloos een uitkaartregistratie aan. Deze kaart kan je alleen persoonlijk aanvragen bij de receptie van het Goffertstadion en is 3 jaar geldig. Let op: enkel houders van een club- of seizoenkaart kunnen een uitkaartregistratie aanvragen. De N.E.C. uitkaart is geen aparte kaart, maar een registratie van jouw pasfoto bij je eigen seizoen- of clubkaart. Zorg er dus voor dat je een geldig legitimatiebewijs en een pasfoto meeneemt tijdens het aanvragen van de uitkaart. Onderstaand lees je een de toepassende spelregels voor het bezoek aan een uitwedstrijd van N.E.C., zorg dat je op de hoogte bent van deze regels om toegang te krijgen tot het uitstadion.

Pasfoto

Indien je meegaat naar uitwedstrijden van N.E.C. dient je seizoen- of clubkaart te zijn voorzien van een pasfoto. Deze pasfoto moet up to date zijn. De veiligheidsorganisatie kan vragen om een nieuwe pasfoto. Een nieuwe foto dient gestuurd te worden naar ticketing@nec-nijmegen.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om een uitkaartregistratie met voornaam/achternaam en relatienummer (deze is terug te vinden op jouw seizoen- of clubkaart).

Omwisselbiljet

Kaarten voor een uitwedstrijd van N.E.C. kunnen zowel online (via www.nec-nijmegen.nl/kaarten) als in de fanshop/ticketingbalie van het Goffertstadion worden aangeschaft. Zodra je een kaart hebt aanschaft geldt deze als persoonsgebonden omwisselbiljet. Afhankelijk van de door jou gekozen vervoerswijze wordt deze kaart omgewisseld voor een wedstrijdticket van de te bezoeken club. Het omwisselen van de buskaarten gebeurt altijd in de bus, het omwisselen van de kaarten voor de auto’s of vrij vervoer gebeurt op een apart aangewezen locatie. Hou de infomail die daags voor de wedstrijd wordt gestuurd goed in de gaten voor alle informatie omtrent het omwisselen van de kaart.

Op een wedstrijddag overhandig je jouw omwisselbiljet aan één van de stewards bij het instappen van de bus of op de auto/vrij vervoer omwissellocatie. Zorg dat je altijd een geldig legitimatiebewijs en je seizoen- of clubkaart bij je hebt, hier wordt naar gevraagd.

Bij het bezoek aan een uitwedstrijd zal jouw omwisselbiljet worden gescand, en verschijnt jouw naam en pasfoto op de display.

Persoonsgebondenheid

Toegang tot het bezoekersvak wordt alleen verleend op vertoon van een persoonsgebonden omwisselbiljet. Het is voor supporters absoluut niet toegestaan om het aangekochte omwisselbiljet uit te lenen, over te dragen of door te verkopen. Wanneer een andere supporter dan de rechtmatige houder van het omwisselbiljet toegang tot het stadion probeert te verkrijgen, zal geen toegang worden verleend.

Vervoerswijze

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt gecontroleerd of je een omwisselbiljet voor de juiste vervoerswijze in bezit hebt. Het is dus alleen mogelijk om met de auto af te reizen als je in het bezit bent van een autocombi of vrij vervoer kaart. Je mag alleen instappen in de bus als je een buscombi kaart in bezit hebt.

Het is niet toegestaan op of aan wegen die deel uitmaken van de bebouwde kom van de te bezoeken plaats alcoholhoudende drank te nuttigen en/ of aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij je te hebben. Deze dienen vanaf dat moment dicht en uit het zicht te zijn.

Wanneer er geconstateerd wordt dat er dronken supporters uit de auto‘s/bus(sen) komen, zullen deze de toegang tot het stadion worden ontzegd. Mocht dit gelden voor het merendeel van de supporters uit de auto‘s/bus(sen) dan kunnen de auto‘s/bus(sen) in zijn geheel worden teruggestuurd. Bij wangedrag van de supporters in de auto‘s/bus(sen), kan de politie besluiten ze terug te sturen.

Het is niet toegestaan om met blikjes en/ of flesjes het parkeer-/ stadionterrein te betreden. Deze voorwerpen moeten in de auto/bus blijven. Uiteraard geldt de algemene regel ook voor de supporters van N.E.C., geen alcohol voor de personen jonger dan 18 jaar.

Vrij vervoer

Supporters die in het bezit zijn van een omwisselbiljet voor vrij vervoer kunnen zelf bepalen van welke vervoerswijze zij gebruikmaken om naar het stadion van de tegenstander gaan. Het omwisselbiljet dient bij het stadion nog omgewisseld te worden voor een originele toegangskaart van het stadion. Omdat er altijd supporters zijn die de voorkeur geven aan georganiseerd vervoer, worden voor deze wedstrijden ook bussen ingezet. Houdt bij het omwisselen het volgende gereed: je omwisselbiljet, seizoen- of clubkaart en legitimatiebewijs. Mocht je een van deze … niet bij hebben dan kan de toegang tot het stadion worden ontzegd.

Autocombi

Supporters die in het bezit zijn van een omwisselbiljet voor de autocombi kunnen met de auto (per voertuig minimaal 3 en maximaal 5 personen. Personenbusjes, mini-vans etc. zijn niet toegestaan) afreizen en op de daarvoor aangewezen omwissellocatie hun omwisselbiljet omwisselen voor een geldig wedstrijdticket. Hieronder vind je de regels voor het bezoeken van uitwedstrijden via de autocombi:

- Draag te allen tijde een geldig legitimatiebewijs en je seizoen- of clubkaart op zak;
- Het omwisselbiljet dient op de juiste plek en tijd te worden omgewisseld, dit wordt via de ‘infomail’ gecommuniceerd;
- Het omwisselbiljet is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een ander;
- Bij het omwisselen wordt jouw omwisselbiljet gescand door een steward van N.E.C., daarna dien je jouw legitimatiebewijs te laten zien. Jouw legitimatiebewijs dient overeen te komen met de naam op het omwisselbiljet;
- De auto’s dienen te worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen parkeerplaats, deze wordt via de infomail gecommuniceerd;
- Houd het schoon op de omwissellocatie en parkeerplaats. We vragen je om niet te wildplassen en om geen afval achter te laten. Simpelweg omdat dit zo hoort, maar ook om klachten te voorkomen en te zorgen dat we in de toekomst wederom van deze parkeerplaats gebruik kunnen maken.

(Verplichte) buscombi

Indien er sprake is van georganiseerd busvervoer, zullen alle supporters die in het bezit zijn van een omwisselbiljet voor de buscombi met bussen afreizen naar de te bezoeken club.

In samenwerking met de Supportersvereniging N.E.C. en de verschillende supportersgroeperingen worden naar elke uitwedstrijd busreizen georganiseerd. De bussen vertrekken vanaf het Goffertstadion. De vertrektijd en andere nuttige informatie ontvang je via de infomail daags voor de wedstrijd. Vijftien minuten voor vertrek start de instapprocedure, zorg er dus voor dat je op tijd aanwezig bent! Houdt bij het instappen van de bus het volgende gereed: je omwisselbiljet, seizoen- of clubkaart en legitimatiebewijs. Mocht je een van deze … niet bij hebben dan kan de toegang tot de bus worden ontzegd.

Voor het busvervoer geldt het busreglement.

Busreglement N.E.C.

Eigen vervoer

Supporters die in het bezit zijn van een omwisselbiljet voor eigen vervoer kunnen met hun eigen auto naar het stadion van de tegenstander toe. Het omwisselbiljet dient bij het stadion omgewisseld te worden voor een originele wedstrijdticket van het stadion.

Verkoopmogelijkheden

Omwisselkaarten zijn te koop bij de receptie van het Goffertstadion en via www.nec-nijmegen.nl/kaarten. Er vindt geen kaartverkoop plaats aan de kassa’s van de bezoekersvakken op de wedstrijddag.

Alle informatie rondom de kaartverkoop voor een uitwedstrijd wordt op vrijdag, vier weken voor een uitwedstrijd, gecommuniceerd via www.nec-nijmegen.nl/kaarten/kaartverkoop en de sociale media van N.E.C. De kaartverkoop start dan op maandag. De kaartverkoop stopt twee werkdagen voor de uitwedstrijd, om 12.00 uur.

Begeleiding

Elke wedstrijd wordt begeleid door stewards van N.E.C. Zij zijn er voor jouw veiligheid, maar ook en vooral om goede service te verlenen. Daarnaast zijn er in en rond het bezoekersvak altijd meerdere medewerkers van N.E.C. aanwezig bij wie je terecht kunt voor alle vragen en opmerkingen. Daarnaast is de Voetbaleenheid van de Politie Gelderland-Zuid met een aantal mensen in en rond het stadion vertegenwoordigd.

Toegang stadion en fouillering

Stewards van de te bezoeken club controleren jouw wedstrijdticket en dragen zorg voor de fouillering. Het spreekt voor zich dat je hieraan dient mee te werken. Vanzelfsprekend zijn de Standaardvoorwaarden, van de KNVB, van toepassing.

Horeca

In het stadion kunnen etenswaren en drankjes gekocht worden. In overleg tussen de clubs worden er afspraken gemaakt over alcoholverkoop. N.E.C. zal dit vooraf communiceren in de infomail.

Camerabeleid

Het meenemen van fotoapparatuur met een lens groter dan 70 mm, is niet toegestaan. Ook het meenemen van videocamera’s is niet toegestaan.

Spandoeken

Volgens de regels van de KNVB mogen de vlaggenstokken niet langer dan 1 meter zijn. Spandoeken mogen alleen gehangen worden tegen de afrastering van het bezoekersvak, dit mag niet over eventueel aanwezige reclameborden. Sfeerartikelen dienen vooraf overlegd te zijn met de veiligheidscoördinator van N.E.C.

Problemen, vragen of opmerkingen?

Het kan gebeuren dat je jouw kaart voor een uitwedstrijd bent verloren of jij nog een vraag hebt over jouw ticket. Neem dan tijdig contact op met de ticketingafdeling van N.E.C. via ticketing@nec-nijmegen.nl.