Spelregels uitwedstrijden

Voor elke uitwedstrijd geldt een aantal spelregels. Hieronder vind je alle noodzakelijke informatie met betrekking tot onder andere de verkoop, het reizen en het busreglement.

Omwisselkaart

Afhankelijk van de vervoerswijze geldt jouw aankoop als geldige wedstrijdkaart of als omwisselkaart. Met een omwisselkaart ontvang je een geldig ticket op een locatie die via de website en infomail bekend wordt gemaakt.

Op een wedstrijddag overhandig je jouw omwisselbiljet aan één van de stewards bij de bus of auto omwisselplek. Zorg dat je altijd je seizoen- of clubkaart bij je hebt. Hier kan naar gevraagd worden. Jouw omwisselbiljet wissel je om voor een geldige wedstrijdkaart. Iedereen die mee gaat naar een uitwedstrijd moet geregistreerd staan. Sta je niet op de lijst, dan kan de toegang ontzegd worden.

Het is mogelijk dat er bij wedstrijden gescand wordt. Op de display is dan jouw pasfoto zichtbaar.

Pasfoto

Indien je mee gaat naar uitwedstrijden van N.E.C. dient je kaart te zijn voorzien van een pasfoto. Deze pasfoto moet up to date zijn. De veiligheidsorganisatie kan vragen om een nieuwe pasfoto. Dit verloopt via ticketzaken. Een nieuwe foto dienst gestuurd te worden naar info@nec-nijmegen.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om een uitkaartregistratie met voornaam/achternaam en seizoen- of clubkaart nummer.

Is er geen omwisselkaart?

Dan geldt jouw gekochte wedstrijdkaart direct als geldig toegangsbewijs voor het bijwonen van de wedstrijd.

Vervoerswijze

Het is niet toegestaan op of aan wegen die deel uitmaken van de bebouwde kom van de te bezoeken plaats alcoholhoudende drank te nuttigen en/ of aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij je te hebben. Deze dienen vanaf dat moment dicht en uit het zicht te zijn.

Wanneer er geconstateerd wordt dat er dronken supporters uit de auto‘s/bus(sen) komen, zullen deze de toegang tot het stadion worden ontzegd. Mocht dit gelden voor het merendeel van de supporters uit de auto‘s/bus(sen) dan kunnen de auto‘s/bus(sen) in zijn geheel worden teruggestuurd. Bij wangedrag van de supporters in de auto‘s/bus(sen), kan de politie besluiten ze terug te sturen.

Het is niet toegestaan om met blikjes en/ of flesjes het parkeer-/ stadionterrein te betreden. Deze voorwerpen moeten in de auto/bus blijven. Uiteraard geldt de algemene regel ook voor de supporters van N.E.C., geen alcohol voor de personen jonger dan 18 jaar.

Vrij vervoer

Supporters die in het bezit zijn van een omwisselkaart kunnen zelf bepalen van welke vervoerswijze zij gebruikmaken die de club heeft voorgesteld om naar het stadion van de tegenstander gaan. De omwisselkaart dient bij het stadion nog omgewisseld te worden voor een originele toegangskaart van het stadion. Omdat er altijd supporters zijn die de voorkeur geven aan georganiseerd vervoer, worden ook voor deze wedstrijden ook bussen ingezet.

Eigen vervoer

Supporters die in het bezit zijn van een omwisselkaart kunnen met hun eigen auto naar het stadion van de tegenstander toe. De omwisselkaart dient bij het stadion nog omgewisseld te worden voor een originele toegangskaart van het stadion.

Auto-bus combi

Supporters die in het bezit zijn van een omwisselkaart kunnen met de auto (per voertuig minimaal 3 en maximaal 5 personen. Personenbusjes, mini-vans etc. zijn niet toegestaan) afreizen en onderweg hun omwisselkaart ruilen voor een geldige toegangskaart. Via de infomail wordt de locatie en het tijdstip van de omwissellocatie bekendgemaakt. Daarnaast kan men gebruik maken van georganiseerd busvervoer.

(Verplichte) buscombi

Indien er sprake is van een bus combi, zullen alle supporters in het bezit van een omwisselbiljet met georganiseerde bussen afreizen naar de bezoekende club.

In samenwerking met de Supportersvereniging N.E.C. wordt naar elke uitwedstrijd een busreis georganiseerd.Bussen vertrekken vanaf het Goffertstadion. Voor het busvervoer geldt het busreglement.

Busreglement N.E.C.

Verkoopmogelijkheden

Omwisselkaarten zijn te koop bij de receptie van het Goffertstadion en via www.nec-nijmegen.nl/kaarten. Er vindt geen kaartverkoop plaats aan de kassa’s van de bezoekersvakken op de wedstrijddag.

Ben je lid van Supportersvereniging N.E.C? Of wil je dit graag worden?

Meld je dan via www.svnec.nl aan voor de Uli & de Gier bus. Met een vaste groep mensen de wedstrijd bezoeken.

Stadioninformatie

Vanuit N.E.C. wordt de wedstrijd begeleid door stewards. Instructies dienen strikt te worden opgevolgd. Daarnaast is de Voetbaleenheid van de Politie Gelderland-Zuid met een aantal mensen in en rond het stadion vertegenwoordigd.

Toegang stadion en fouillering

Stewards van de clubs controleren uw toegangskaart en dragen zorg voor de fouillering. Het spreekt voor zich dat u hieraan dient mee te werken. Vanzelfsprekend is het Reglement van Orde, opgesteld door de KNVB, van toepassing.

Horeca

In het stadion kunnen etenswaren en drankjes gekocht worden. In overleg tussen de clubs worden er afspraken gemaakt over alcohol verkoop. N.E.C. zal dit vooraf communiceren.

Camerabeleid

Het meenemen van fotoapparatuur met een lens groter dan 70 mm, is niet toegestaan. Ook het meenemen van videocamera’s is niet toegestaan.

Spandoeken

Volgens de regels van de KNVB mogen de vlaggenstokken niet langer dan 1 meter zijn. Spandoeken mogen alleen gehangen worden tegen de afrastering van het bezoekersvak, dit mag niet over eventueel aanwezige reclameborden. Sfeerartikelen dienen vooraf overlegd te zijn met de veiligheidscoördinator van N.E.C.