Privacy Statement & Cookies

Het auteursrecht op al het materiaal binnen het domein www.nec-nijmegen.nl berust bij N.E.C. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van N.E.C. informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar www.nec-nijmegen.nl mag wel.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u N.E.C. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van N.E.C. en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. N.E.C. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Disclaimer

www.nec-nijmegen.nl en www.necnijmegen.nl zijn producten van N.E.C, haar partners en content providers. De informatie op www.nec-nijmegen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van www.nec-nijmegen.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.E.C. is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan N.E.C. voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van N.E.C.

N.E.C. spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

N.E.C. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, www.nec-nijmegen.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.

De door N.E.C. verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door N.E.C. gepubliceerde Privacy Verklaring gehandeld.

N.E.C. is een geregistreerd handelsmerk van N.E.C. B.V.

Dit Privacy - & Cookie Statement is het laatst aangepast op 24 februari 2020.

Inleiding

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

In dit cookie statement willen wij, N.E.C., u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw (persoons)gegevens, hoe en welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen (specifiek met behulp van cookies) en voor welke doeleinden wij die kunnen gebruiken. Denk daarbij o.a. aan gegevens die verzameld worden tijdens bezoeken aan onze (mobiele) website, bij het aanschaffen van wedstrijdtickets of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze apps en andere diensten. Daarnaast leest u hoe u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken kunt verkrijgen, hoe u deze gegevens kunt rectificeren of verwijderen, hoe u beperking van de verwerking aan kunt vragen, hoe u gebruik kunt maken van het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, hoe u hiertegen bezwaar kunt maken en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Informatie over BVO

BVO is gevestigd te Nijmegen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09106832 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is BVO bereikbaar op telefoonnummer 024-3590360. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@nec-nijmegen.nl.

Uw huidige instellingen

<checkbox uitgevinkt>
Cookies voor een volledige website, waarmee u een optimale gebruikerservaring heeft (aanbevolen).
Hiervoor gebruiken we functionele, analytische, tracking- en social media cookies.
✓ U krijgt relevante informatie te zien 
✓ U wordt sneller geholpen omdat we u herkennen 
✓ U krijgt geen irrelevante advertenties te zien

<checkbox aangevinkt>
Noodzakelijke cookies
Hiervoor gebruiken we functionele en niet-privacygevoelige analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een werkende website. Ook worden anonieme gegevens gebruikt om de site te optimaliseren.

Verwerking door BVO

Als u de cookies hebt geaccepteerd op een platform van BVO, dan geldt deze toestemming ook voor meerdere platformen van de BVO (domeinen). De BVO-websites waarvoor domein toestemming geldt zijn:

· www.nec-nijmegen.nl

· Facebook pagina

· Twitter pagina

· Instagram pagina

· YouTube

· Diverse nieuwe en bestaande apps van voornoemde websites

· Overige social media kanalen van voornoemde websites

Juridische grondslag gegevensverwerking

De rechtsgrond voor verwerking door BVO is afhankelijk van de doeleinden van de verwerking. Uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking; deze geeft u door het accepteren van de cookie. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking door BVO die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken, specifiek door het gebruik van cookies en aanvullend op de gegevens beschreven in het privacy statement:

  • Gegevens over surfgedrag op deze website
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Inhoudelijke interesses m.b.t. producten en/of diensten van de BVO, gerelateerd aan het voetbal, en/of van onze (divisie)partners en mogelijke adverteerders op de platformen van BVO.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij door middel van cookies (persoons)gegevens verwerken van bezoekers / gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten zoals online promoties, evenementen, acties, prijsvragen en mogelijke loyalty programma’s. Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u heeft geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij (i) u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. website en product/dienst aanbod van BVO en partners) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen en (ii) u kunnen indelen binnen een segment als hierna genoemd ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte - zonder dat adverteerder de gegevens zelf ontvangt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Delen van (persoons)gegevens met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat om online (sport)marketingbureaus, een customer data platform en, naar gelang de divisie waarin het eerste team van BVO uitkomt:

- De Coöperatie Eerste Divisie

- De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV

Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. BVO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn advertentie alleen moet worden getoond aan mannen in de leeftijdscategorie 20-34 jaar. De adverteerder kan zo - zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt - gericht adverteren. Adverteerders kunnen hier op onze website gebruik van maken, maar ook daarbuiten op andere platformen als voornoemd. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie of link heeft geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

BVO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het analyseren van uw surfgedrag op de website om uw gebruikerservaring bij het bezoek aan onze website te verbeteren en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses;

  • Het verbeteren van onze producten en diensten, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen;
  • Informatieverschaffing over (wijzigingen van) onze diensten en producten, bijvoorbeeld door middel van een service bericht;
  • Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie of andere elektronische boodschap toe te sturen doch enkel wanneer u hier per opt-in of geconfirmeerde registratie heeft ingestemd;
  • Het zo goed mogelijk inzetten van online ruimte waarover wij beschikken in relatie tot partnerships die wij aangaan met adverteerders/sponsorpartners;
  • Het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen;
  • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle;
  • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en/of dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt, maar wel altijd voor een van de doeleinden als voornoemd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen. Voor alle categorieën van cookies beschreven in dit cookiestatement geldt dat BVO de gegevens in ieder geval gebruikt zolang u gebruik maakt van de dienstverlening (mits u uw toestemming heeft gegeven) en bij inactiviteit ook een periode van (maximaal) 3 jaar erna. Dit doet BVO zodat u bij heractivatie eenvoudig wederom gebruik kunt maken van de dienstverlening. Uitzondering op bovenstaande is als de wet voorschrijft dat BVO bepaalde gegevens nog langer moet bewaren.

Categorieën van cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BVO gebruikt vier categorieën cookies:

1.      Functionele cookies

BVO kan functionele cookies inzetten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2.      Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

- Google Tag Manager (deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

- Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen” en door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3.      Advertentiecookies en/of tracking cookies

Wij maken gebruik van de volgende advertentiecookies, om het online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagne prestaties:

- Doubleclick (deze cookie zorgt er onder andere voor dat u niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Meer informatie over Double Click kunt u vinden in de Privacy Policy van Google)

- BlueConic Plugin (Deze plugin maakt het mogelijk om informatie over de websitebezoeker en het daadwerkelijke bezoek te verzamelen. Meer informatie over Blueconic kunt u vinden op de website van BlueConic)

- Leadinfo (om het gebruik van onze website te meten gebruiken we Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen”.

4.      Social media cookies

We maken gebruik van de volgende social media cookies om onder meer uw gedrag te identificeren en om relevante advertenties te tonen op social media platformen:

- Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van BVO als Facebook te identificeren en voor re-targeting binnen Facebook)

- Twitter pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van BVO als Twitter te identificeren en voor re-targeting binnen Twitter) >

- YouTube pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van BVO als YouTube te identificeren en voor re-targeting binnen YouTube)

- Instagram pixel (tracking pixel die wordt gebruikt om gebruikers van zowel website van BVO als Instagram te identificeren en voor re-targeting binnen Instagram)

U kunt zich volledig afmelden voor deze cookies via “Uw huidige instellingen”. BVO heeft beperkt zeggenschap over de social media cookies.

Wilt u meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites, waaronder social media platformen, of apps van BVO en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt? Lees dan de privacy- en cookie statements van deze partijen op hun websites en/of apps.

Een bezoeker van de websites en/of apps die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van de volledige dienstverlening.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om BVO te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om BVO te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plaats van bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.

Beveiliging

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. N.E.C. heeft technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen die zijn ontworpen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde inzage, verstrekking, gebruik en wijziging (zoals beveiliging van de website door middel van een SSL-certificaat (Https), encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens etc.). Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nec-nijmegen.nl. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures met het oog op de passende nieuwe technologieën. U dient zich ervan bewust te zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 24-02-2020.

Contactgegevens BVO

De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door BVO, adres Stadionplein 1, 6532 AJ te Nijmegen. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kunt u conctact opnemen via info@nec-nijmegen. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.

Vragen/contact

Voor vragen over dit privacy statement of indien u opmerkingen of suggesties heeft kunt u contact opnemen met N.E.C. of een brief sturen aan:

N.E.C. B.V.
Postbus 6562
6503 GB Nijmegen

Ook kunt u via bovenstaande contactgegevens contact opnemen voor inzage van uw persoonsgegevens en eventuele correctie hiervan.