Algemeen

Spandoek-incident geëvalueerd en besproken

Spandoek-incident geëvalueerd en besproken

‘miscommunicatie leidt tot verkeerde beoordeling'

N.E.C. heeft naar aanleiding van het spandoek-incident in Helmond deze dagen in- en extern met alle partijen gesproken en is tot een conclusie gekomen. Mensen in de veiligheidsorganisatie hebben op persoonlijke titel op basis van persoonlijke overwegingen die avond anders gehandeld dan volgens het afgesproken protocol mocht worden verondersteld. Hierdoor is de veiligheidscoördinator niet volledig geïnformeerd en een spandoek dat normaliter tot het standaardpakket behoort geweigerd. Gisteravond is de club in gesprek gegaan met de supportersvereniging en de sfeergroep Legio Noviomagum over het voorval. Hierin is het voorval nogmaals besproken, de protocollen uitgelegd en de evaluatie gedeeld. De sfeergroep Legio Noviomagum viel in deze niets te verwijten. Middels nieuw gemaakte afspraken gaan beide partijen weer samenwerken op de wijze ze al jarenlang succesvol doen.

Alle partijen benadrukken dat het spandoek niet is geweigerd vanwege het woord ‘zwart’, maar vanwege de miscommunicatie tussen de betrokkenen. De veiligheidscoördinator van N.E.C. was enkel op de hoogte van een ‘niet aangemeld spandoek’ en om die reden is het doek afgekeurd. Uit de evaluatie is gebleken dat er tijdens de busreis en in het bezoekersvak wel is gesproken tussen supporters en de stewardorganisatie over hedendaagse discussiepunten. Hierdoor is verwarring ontstaan bij de supportersgroepen. Achteraf kan worden geconcludeerd dat het spandoek behoorde tot het standaardpakket en dus niet vooraf aangemeld hoefde te worden. Door de opeenstapeling van gebeurtenissen heeft het incident geleid tot veel onduidelijkheid en een verkeerde beoordeling aan het einde van de keten. De fouten die gemaakt zijn in de communicatielijnen binnen de veiligheidsorganisatie zullen verder worden besproken. Vanuit de perceptie van onze supporters en in het speciaal de sfeergroep Legio Noviomagum wordt de verontwaardiging nu begrepen. De club heeft deze conclusie tijdens de bijeenkomst ook medegedeeld aan Legio Noviomagum en SV N.E.C.

Algemeen directeur Wilco van Schaik over dit voorval: "Voor ons is het zaak het protocol nogmaals goed te evalueren met direct betrokkenen, communicatielijnen en afspraken nogmaals duidelijk te benoemen en onze mensen te wijzen op wie de eindverantwoordelijkheid neemt met betrekking tot dit soort beslissingen. Communicatie speelt hierin een grote rol en daar zijn binnen het proces direct nieuwe en nauwere afspraken over gemaakt met de sfeergroep Legio Noviomagum en de SV N.E.C. De beslissing van de eindverantwoordelijke was goed op basis van zijn te maken beoordeling op basis van zijn kennis en informatie, achteraf halve, informatie. En daardoor is een reeks aan verkeerde veronderstellingen opgetreden. Dit had niet moeten gebeuren. De kleur zwart heeft voor de leiding van de club geen enkele rol gespeeld. We betreuren nogmaals dat mensen binnen onze veiligheidsorganisatie op eigen initiatief anders hebben gehandeld dan het protocol aangaf. Initiatief nemen is goed, maar mag er niet voor zorgen dat persoonlijke overwegingen boven club afspraken komen te staan. Wij hebben dit open en eerlijk gedeeld met Legio Noviomagum en SV N.E.C. en aan gegeven waar de fout in de communicatie is ontstaan en welke gevolgen dit heeft gehad. Hiermee sluiten wij dit hoofdstuk af.’’

Stand Keuken Kampioen Divisie
3 Volendam 55
4 Jong Ajax 54
5 NAC Breda 50
6 Go Ahead 48
7 Excelsior 47
8 NEC 45
9 Almere City 44
10 Telstar 44
11 Den Bosch 38
12 Jong Utrecht 38