Partnerclubs

Samen sta je sterker! De DFDS – N.E.C. Voetbalacademie gelooft in krachten bundelen en samen ontwikkelen. De maatschappelijke impact van voetbal is enorm groot. Voetbal is namelijk het grootste sociale netwerk van ons land en meer dan alleen spel.

De DFDS – N.E.C. Voetbalacademie stimuleert de samenwerking met omliggende amateurverenigingen. Wij geloven in het beïnvloeden van de beïnvloeders. Door middel van een samenwerking stimuleren we clubs om met elkaar in overleg te gaan en van elkaar te leren. Daarbij hanteren wij de volgende drie pijlers:

1.      Wederzijdse kennisvergroting

Aan de hand van theorie en praktijkbijeenkomsten bij N.E.C. alsmede bij partnerclubs leveren we een wederzijdse bijdrage aan het verruimen en verbreden van de kennis en expertise van het kader in de regio. Daarnaast is kennisdeling van en door verenigingen een essentieel onderdeel van de onderlinge kennisvergroting. Verenigingen hebben hun eigen specifieke kwaliteiten welke we graag willen belichten. Hierbij kunnen de verenigingen en hun kader zich ontwikkelen op diverse aspecten door krachten met elkaar te bundelen. Dit geven we vorm middels webinars, train-de-trainer bijeenkomsten, kennisbijeenkomsten en workshops met specifieke thema’s.

2.      Stimuleren verenigingsleven

Bij het stimuleren van het verenigingsleven proberen we het belang en plezier van de voetballer in kaart te brengen en uit te dragen. Het borgen van een leven lang bewegen en het werven en behouden van vrijwilligers binnen de verenigingen. Hoe? Op welke manieren zijn deze aspecten te beïnvloeden en waar hebben de verenigingen hulp bij nodig? Door deze vraag voor te leggen aan de verenigingen wil N.E.C. het gesprek aangaan en waar mogelijk de vereniging ondersteunen.

3.      Eigen top behalen (duurzaam)

Dit is zowel op de spelers alsmede op de vereniging van toepassing. De top van iedere speler: of dat in het eerste elftal is bij N.E.C., het eerste elftal van de partnervereniging of in een ander elftal binnen de vereniging maakt daarbij niet uit. Welk elftal is passend voor de speler en welke weg neemt hij om dit te behalen. De top van iedere club: hierbij wordt er gekeken naar het stimuleren van de top van de vereniging. Waar hebben de verenigingen hulp bij nodig om sterker te worden/te groeien of meer gestructureerd te worden. Welke stappen kan de vereniging zetten om nog verder te ontwikkelen en zichzelf meer te ontplooien?

Functie partnerclubs

Het doel van de samenwerking met partnerclubs en de regio is het verbeteren van de kwaliteit van het kader om uiteindelijk de kwaliteit van de instroom, eventueel op latere leeftijd, te verhogen. N.E.C. streeft ernaar om spelers zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten. Dit draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het kind. Om dit te bewerkstelligen wil N.E.C. middels het regioplan en de daarbij behorende verenigingsopleiding en partnerclubs samenwerking kinderen wel faciliteren om in die omgeving te ontwikkelen.

Daarbij heeft het regioplan een sterk sociaal / maatschappelijk doel als in het verankeren en het verspreiden van het DNA in de regio. Focus op de regio moet bijdragen aan het creëren van een signaleringsfunctie bij het kader waardoor het proces van detecteren, identificeren en herkennen van talent verbeterd zal worden.

Uitgangspunten van een samenwerking:

·       Belang voor individuele speler voorop.
·       Gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwaliteit jeugdvoetbal in onze gezamenlijke regio te verhogen.
·       Structureel kennis delen met elkaar.
·       Samen bouwen aan een mooie samenwerking en de doelstellingen, hier ook gezamenlijk verantwoordelijk.
·       Structureel overleg over inhoud en voortgang samenwerking. De gezamenlijke belangen bij de samenwerking.
·       Meer doorstroom naar 1e elftallen amateurverenigingen en N.E.C.
·       Ontwikkeling trainers en coördinatoren amateurverenigingen.
·       Behoud en vergroten van aantal voetballende leden in amateurverenigingen.
·       Meest talentvolle spelers naar Voetbalacademie N.E.C.
·       Binding met regio versterken.

Bent u als club geïnteresseerd? Dan kunt u per mail contact opnemen met Jop Pepping via partnerclubs@nec-nijmegen.nl