Partnerclubs

Als Betaald VoetbalOrganisatie in onze regio geloven wij dat elk voetballend jongetje en meisje recht heeft op een goede begeleiding, wij voelen de verantwoordelijkheid om clubs in de regio hierbij te helpen. Door het het delen van kennis gaat N.E.C. de amateurverenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun spelers en trainers en het najagen van hun ambities. Net zoals binnen de Voetbalacademie staat bij deze samenwerking het individu centraal. Door structureel kennis te delen met elkaar bouwen we samen aan een mooie toekomst!

Het streven is om deze samenwerking aan te gaan met alle clubs in Nijmegen, de clubs in een straal van 10 kilometer buiten Nijmegen en alle steunpunten buiten dit gebied.

De uitgangspunten van deze samenwerking

 • Belang voor individuele speler voorop
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwaliteit jeugdvoetbal in onze gezamenlijke regio te verhogen.
 • Samenwerking moet voor beide partijen interessant zijn.
 • Structureel kennis delen met elkaar.
 • Samen bouwen aan een mooie samenwerking en de doelstellingen, hier ook gezamenlijk verantwoordelijk.
 • Structureel overleg over inhoud en voortgang samenwerking.

De gezamenlijke belangen bij de samenwerking

 • Meer doorstroom naar 1e elftallen amateurvereningen en N.E.C.
 • Ontwikkeling trainers en coördinatoren amateurverenigingen
 • Behoud voetballende leden in amateurverenigingen
 • Meest talentvolle spelers naar Voetbalacademie N.E.C.
 • Binding met regio versterken

We gaan de samenwerking vormgeven door kennis te delen. Wij geloven in het beïnvloeden van de beïnvloeders en gaan bijeenkomsten organiseren voor hoofd jeugdopleidingen, coördinatoren, trainers en scouts van amateurverenigingen. Op grofweg drie niveaus gaan we kennis delen
met elkaar. Per seizoen zijn er twaalf tot zestien bijeenkomsten, die kosteloos voor de club zijn.

Bent u als club geinteresseerd, dan kunt u per mail contact opnemen met Dennis te Braak via dennis.tebraak@nec-nijmegen.nl