N.E.C. Supportersraad

Met ingang van seizoen 2019-2020 is N.E.C. gestart met de N.E.C. Supportersraad! De N.E.C. Supportersraad heeft ten doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters. Tijdens drie bijeenkomsten per seizoen komen onderwerpen ter sprake die betrekking hebben op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur en identiteit en daarnaast binding en betrokkenheid. Lijkt het jou de komende twee seizoenen (2021-2022 & 2022-2023) leuk om op diverse vlakken mee te denken en te bouwen aan onze mooie club? Meld je dan nu aan!

De Supportersraad heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid. Beleids- en/of bestuurszaken worden niet of in elk geval uitsluitend op hoofdlijnen behandeld.

Wat doe je als lid van de supportersraad?

De leden van deze Supportersraad vertegenwoordigen in de raad o.a. de medesupporters vanuit hun vak. De eigen ervaringen en input die leden ontvangen van andere supporters wordt vervolgens ingebracht tijdens de bijeenkomsten van de raad, waarin elke keer andere, supportersgerelateerde, thema's centraal staan.

Wie zoeken we?

Betrokken supporters, vertegenwoordigers van verschillende vakken, die het leuk vinden om mee te denken en praten over diverse supporters- en publiekszaken en die het tevens een mooie uitdaging vinden om naar voren gekomen actiepunten uit te voeren in de praktijk, om zo gezamenlijk verder te bouwen aan de club.

Kan iedereen zich aanmelden?

Ja, dat kan. Echter, alle aanmeldingen voor de Supportersraad worden voorgelegd aan een speciaal hiervoor samengestelde benoemingscommissie. Deze commissie, heeft ten doel een zo breed en representatief mogelijke raad samen te stellen, waarin diverse supportersprofielen een stem krijgen.

Enthousiast geworden?

Wil jij een constructieve bijdrage leveren en de Supportersraad van onze club tot een succes te maken, geef je dan op via het aanmeldformulier hiernaast! In de aanmelding graag goed en duidelijk motiveren waarom je graag deel wil uitmaken van de N.E.C. Supportersraad.

Je kunt je aanmelden tot 10 augustus via het aanmeldformulier op deze pagina!

Aanmelden

Lijkt het jou leuk om mee te denken en mee te praten over diverse thema's op supportersgebied bij de club?

Maak je interesse hieronder dan kenbaar, we komen graag met je in contact!